Světový den bez tabáku 29.5.

Datum přidání: May 29, 2015 8:2:53 AM

Světový den bez tabáku WHO (31. 5.) bude v roce 2015 připomínat účinné zásady kontroly tabáku a doporučuje:

Zvyšovat povědomí o zdravotním dopadu nelegálních tabákových výrobků zejména na mladé osoby a osoby s nízkými příjmy vzhledem ke snadné dostupnosti a nízké ceně

Ukazovat, jak může účinná kontrola tabáku ilegálnímu obchodu s cigaretami zabránit - zejména vysoké tabákové daně a obrázková varování na obalech

Demonstrovat, jak se tabákový průmysl podílí na ilegálním obchodu s tabákovými výrobky

Zdůrazňovat využívání zisku z ilegálního obchodu s tabákem kriminálními skupinami k financování organizovaného zločinu včetně drog, zbraní a terorismu

Podporovat ve všech členských zemích Rámcové úmluvy o kontrole tabáku WHO ratifikaci a naplnění Protokolu o eliminaci nelegálního obchodování s tabákovými výrobky a jeho co nejrychlejší vejití v platnost zapojení relevantních činitelů

Heslem je: Stop ilegálnímu obchodování s tabákovými výrobky

Záštitu nad konáním akce převzal náměstek primátora města České Budějovice  odbor sociálních věcí

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu Magistrát města České Budějovice

Národní síť podpory zdraví, z.s.     

České Budějovice www.c-budejovice.cz 

www.podpora-zdravi.cz

www.nspz.cz

na Černou věž, aby si ověřili svou kapacitu plic.

Organizátoři uvítají každého, kdo bude mít zájem o informace a zejména ty z vás,

Kuřáci budou mít možnost vyplnit si test závislosti na nikotinu.

Ti, kteří  vyplní anketu týkající se kouření, obdrží  volnou vstupenku 

důležité informace o škodlivosti kouření a o možnostech odvykání. 

na náměstí postaven stánek, kde budou pracovníci poradny poskytovat veškeré 

životního stylu České Budějovice – Národní sítí podpory zdraví -  bude v tento den 

Světový den bez tabáku. Ve spolupráci s Poradnou podpory zdraví a zdravého 

I v tomto roce se Magistrát města České Budějovice zapojí do celostátní kampaně

místo konání: Nám. Př. Otakara II. Č. Budějovice -  v rohu směrem k radnici

Termín:  29. 5. 2015 od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Téma roku 2015: Stop nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky