Uctění památky 95. židovských dívek a žen - NEZAPOMEŇTE!!

Datum přidání: May 09, 2014 1:17:8 PM

Pietní řeč k uctění památky 95. židovských dívek a žen, které zahynuly na samém konci války při pochodu smrti ve Volarech přečetla za účastníky Piety z Klubu Aktiv paní Ludmila Suchá. Zde Vám ji předkládáme: 

Vážení přítomní, dovolte mi, abych zde za náš AKADEMICKÝ KLUB AKTIV České Budějovice vyjádřila hlubokou úctu, vděčnost a respekt těm, kteří neměli to štěstí jako my a hrůzy 2. světové války nepřežili. Toto místo v nás vyvolává úctu a hlubokou pokoru k životu vůbec.Sešli jsme se, abychom si znovu a znovu uvědomovali, jaká zrůdnost je válka. Že ničí rodiny, bere syny matkám, dětem otce a rozděluje mladé lidi, kteří plánovali společný šťastný život v kruhu svých dětí za laskavého dohledu svých rodičů a prarodičů. Boří tyto sny a zanechává jen slzy a zkázu. Nesmíme dopustit, aby na to mladá generace zapomněla nebo jak se bohužel stává, tyto hrůzy dokonce popírala jako propagandu – jako něco, co se nikdy nestalo. Ale naše generace velmi dobře ví, že to byla skutečnost , a že se to vše stalo. Tento pietní akt k tomu připomínání významně přispívá. Všech  95 židovských dívek, které zde odpočívají a

které již domů ke svým drahým nedošly, měly také své sny, plány a tužby, chtěly pracovat, vzdělávat se, milovat a vychovávat své děti. To vše jim vzala válka. Rodiny, kamarády, přátele,lidskou důstojnost a nakonec i život. Krutá daň za rozpínavost a nadřazenost jednoho národa nad druhými- nadlidmi nad nežádoucími rasami, nad lidmi, jako bylo i těchto 95 dívek, které se ničím neprovinily, snad jenom tím, že byly jiné.Naplňuje mě hrdostí, že se mohu-již podruhé- zůčastnit tohoto Pietního aktu, který tak moudře a prozíravě připravuje každý rok zastupitelstvo tohoto krásného města Volar spolu s různými organizacemi města v čele s jejich starostkou paní Martinou Pospíšilovou.Společná účast našeho seniorského klubu, spolu s vedením Vašeho města na společné Pietě kladení růží na hroby 95 židovských dívek se stává již tradicí. Je nám ctí, že jsme účastníky této tradice. Čest všem padlým 2. světové války, čest 95 židovským dívkám, na jejichž hroby teď s velkou úctou položíme růže.

Ludmila Suchá

Modlitbu za židovské dívky, kterou zvláště pro tuto Pietu připravil pan Tomáš Kubín, 

přečetl předseda klubu Aktiv prof. Gabriel Švejda:

Nyní řekněme Amen.

Nechť se jejich osud naplní na konci dní.

Bože, jenž jsi plný soucitu, který jsi na nebesích,poskytni dokonalý odpočinek pod křídly Tvé Božské Přítomnosti zářící oblohou všem duším šesti miliónů Židů, jejichž krev byla nacistickými vrahy prolita  v Osvětimi, Bergen Belsenu, Dachau, Majdanku, Sobiboru, Treblince, kteří byli zabiti, zplynováni, spáleni a pohřbeni zaživa a zvláště duším našich svatých a čistých sester, které zemřely tady ve Volarech.Proto je pane Všehomíra ochraňuj navždy a spoj jejich duše s vláknem nás živých.

Věčnost je jejich osudem a zahrady ráje budou místem jejich odpočinku.