Ukončení kurzu Hudební nástroje

Datum přidání: Jun 04, 2013 3:56:33 PM

Virtuální univerzita třetího věku ve studijním programu „Svět okolo nás“ nabízí kurzy prostřednictvím internetu. To však neznamená, že by se seniorští studenti z Konzultačního střediska v Českých Budějovicích nescházeli. Naopak, kurz „Hudební nástroje“ probíhal v KK Horká vana a zúčastnilo se ho 41 seniorů. Rozloučení s kurzem se uskutečnilo 4. června 2013 v koncertní síni Jihočeské komorní filharmonie za účasti ředitele Mgr. Vlastimila Ochmana. Setkání s ním, umocněné prostředím bylo nejen slavnostní, ale i přátelské. Seznámil přítomné s bohatou kulturní historií Českých Budějovic od roku 1764 až po současnost, se složením orchestru i s jeho koncertními plány a všichni si poslechli jednu ze symfonií skladatele Vojtěcha Jírovce a šanson od francouzského básníka Jacquese Préverta „Mrtvé listy". Na závěr předal úspěšným absolventům kurzu „Pamětní listy“.