Vliv médií na mladou generaci 19.4. 15.hod.

Datum přidání: Apr 06, 2012 9:50:1 AM

Plakát přednášky si můžete stáhmout níže

Přednáška prof. Doc.Gabriela Švejdy, CSc, dr.h.c. se uskuteční ve čtvrtek  19. dubna od 15 hod. v kulturním klubu Horká vana v České ulici č. 7. Pan profesor nás seznámí s problematikou současných mediálních komunikací. Pohovoří o jejich pozitivních, ale i negativních vlivech na společnost, hlavně na děti a mládež. Upozorní na nebezpečí sociálních sítí a dalších elementů informačních komunikačních prostředků. Zamyslíme se nad otázkou: „Kudy z tohoto problému ven?“ „Co můžeme udělat pro naše děti a vnoučata?“