Zájezd na výstavu 15.8.2011

Datum přidání: Sep 07, 2011 6:1:57 PM

Návštěva výstavy Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami ve Valdštejnské jízdárně v Praze, byla pro mnohé studenty Akademie třetího věku a členy klubu Aktiv nádherným zážitkem.O prohlídku byl velký zájem, celkem se na výstavu vypravilo 53 zvídavých. Účastníky z Českých Budějovic výstavou s odborným výkladem provedl historik a kurátor výstavy Mgr. Roman Lavička, pracovník Národního památkového ústavu.

V letošním roce uplyne 400 let od smrti posledního mužského potomka Rožmberků Petra Voka. Tento rod po staletí ovlivňoval dějinné události nejen na jihu Čech a jeho dědictví jako celek představuje podstatnou část historie a identity českého státu. Na výstavu bylo zapůjčeno z různých míst Jihočeského kraje mnoho exponátů z majetku církve, například z Kájova, Trhových Svinů, Českého Krumlova nebo Třeboně.  Perlou výstavy byla Borovanská pieta, která poprvé opustila své původní místo.  A tak všichni mohli vidět na jednom místě opravdové unikáty pěkně pohromadě.