Závěrečné setkání studentů V U3V - Etika -

Datum přidání: Feb 02, 2012 1:50:6 PM

V úterý 31.1.2012 se naposledy v Kulturním klubu Horká vana sešla skupina seniorů-studentů Virtuální univerzity třetího věku, kteří úspěšně dokončili kurz „Etika, jako východisko z krize společnosti“. Pozvání přijala také Mgr. Martina Pavelková z Teologické fakulty, která závěrečné setkání obohatila referátem o etice, ve kterém se zamýšlela nad rozdíly mezi etikou filozofickou (Platón) a teologickou, která k výkladu používá i zjevení a tradici. Také se zmínila o švýcarském teologovi Hansu Küngovi, který napsal obsáhlou trilogii o křesťanství, judaismu a islámu (všechna náboženství se mohou domluvit v oblasti etiky, protože všechna, v různém znění, uznávají „Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě“, t. zv. zlaté pravidlo). Na závěr byly předány Pamětní listy studentům, kteří úspěšně dokončili kurz Etiky. Z 33 přihlášených dokončilo kurz úspěšně 31 studentů. Gratulujeme!

Těší nás, že na setkání přišli také budoucí studenti, kteří chtějí navštěvovat další kurz V U3V „Kouzelná geometrie“, který bude zahájen 7.2.2012.

Přednášku Mgr. Pavelkové si můžete stáhnout níže.