Závěrečný seminář letního semestru VU3V

Datum přidání: May 31, 2013 12:39:38 PM

Garant VU3V Ing. Klára Nehodová shrnula 10. semestr v ČR. Celkem výuka probíhala ve 114 střediscích s účastí 1820 studentů,        z toho 131 studium nedokončilo.

Zdůraznila, že nejde o to, být ve studiu nejlepší, v první řadě jde o setkávání a sdílení se. V tom je největší pozitivum a jako příklad uvedla KS Dačice. Tam se při společném studiu zrodila láska, která vyústila až ke svatbě. Je to první svatba, za kterou může VU3V. Není to krásné!?

V našem středisku (České Budějovice) máme také nádherný příklad. Dvě studentky po kurzu Hudební nástroje se začaly učit hře na píšťalu (ale o tom napíšeme samostatně).

Výhled do dalšího, již 11. semestru:

Jsou připraveny čtyři nové kurzy a další setkání bude v lednu v Třešti. Je důležité, aby studenti sami dávali návrhy, jaká témata by je zajímala a ČZU je bude realizovat.

Seminář se líbil a splnil svoje určení. Po oficiálním programu se dle svého rozhodnutí mohl každý zúčastnit některého doprovodného programu, např. prohlídky knihovny, exkurze na sádky, návštěvy Domu přírody Třeboňska nebo prohlídky Třeboně s průvodcem. 

 Vítězné eseje:

             1.      místo: Román Karla Schulze Kámen a bolest

Autorem je Marie Meškanová v rámci kurzu Michelangelo, ze střediska Třeboň

 2.      místo: V čem je vlastně to kouzlo?

Autorem je Jarmila Karlovská v rámci kurzu Kouzelná geometrie, ze střediska Nýrsko

             3.místo: Hudba a Múzy

Autorem je Venuše Kindlová v rámci kurzu Hudba, ze střediska Teplice

Z našeho střediska se semináře v Třeboni zúčastnilo 13 studentů. V albu na jedné z fotografií můžete vidět některé               z účastnic se dvěma asijskými turisty, kterým pomohly najít zámecký park a nasměrovaly je k dalším třeboňským památkám. I oni si je vyfotografovali pro vzpomínku. 

Více o kurzu ZS v Českých Budějovicích najde zde

se uskutečnil 30.5.2013 v Třeboni. Zorganizovala ho Městská knihovna ve spolupráci s Městským úřadem v Třeboni a Provozní ekonomickou fakultou ČZU v Praze.  Setkání moderovala ředitelka knihovny Mgr. Vlasta Petrová, která na úvod přednesla úryvek z díla Ladislava Stehlíka „Země zamyšlená“ s názvem Třeboň. Bylo to velmi působivé, tak jako hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy, kteří zahráli na akordeony, např. Hallelujah, pod vedením Lenky Slaninové. Místostarostka Mgr. Terezie Jenisová měla hezky zpracovanou dávnou historii města až po současnost, včetně archivnictví, nebo souhrn              s kulturními a vzdělanostními aktivitami (škoda, že nebyl k dispozici dataprojektor).

 Společná fotografie s Ing. Klárou Nehodovou, garantkou VU3V z PEF ČZU v Praze