Závěrečný seminář V U3V -

Datum přidání: Jan 28, 2012 7:36:36 AM

Skupina českobudějovických studentů „seniorů“, kteří navštěvují Virtuální univerzitu třetího věku, se zúčastnila 25.1.2012 v Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí slavnostního závěrečného semináře. Zakončila tak 1. semestr kurzu „Etika jako východisko z krize společnosti“ z celkového šestisemestrového studia z cyklu „Svět okolo nás“. Na semináři poznali své kolegy z dalších středisek Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Přivítání přednesl ředitel školy Ing. František Kalmach a popřál všem k dílčímu úspěchu.

Paní Ing. Klára Nehodová z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, manažerka projektu, pak předala všem Pamětní list ze studia a vyslovila přesvědčení, že budou pokračovat v dalším semestru.

Účastníci se dozvěděli, že celkem studuje 925 studentů – seniorů v 66 střediscích ve 13 krajích naší republiky a prvních 27 seniorů už promovalo! Obdiv si jistě zaslouží všichni, ale především nejstarší student, který je narozen v roce 1923 a studentka v roce 1919. V Českých Budějovicích první semestr úspěšně ukončilo 31 studentů z celkového počtu 33 přihlášených.

Na závěr setkání si účastníci prohlédli moderní vybavení učeben a dílen pro odbornou výuku. 

V úterý 7. února 2012 V U3V od 9,30 hod. v Kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích bude zahájen další semestr kurzem „Kouzelná geometrie“, ve kterém se vydáme od různých tvarů starých stavebních technik ke geometrii moderní architektury a zpět k přírodě, která je svými tvary nevyčerpatelná.