Pozvánka do Domu umění na výstavu v Galeri moderního umění  8.9. - 8.10. 2023

Jongsuk Yoon - October Sky

Kurátor:  Michal Škoda    Vernisáž výstavy : 7. 9.  18:00

Pro letošní září a počátek října jsou prostory galerie Domu umění vyhrazeny korejské umělkyni Jongsuk Yoon, která se tak poprvé představuje v naší republice. Autorka, dnes považována za jednu z nejinspirativnějších umělkyň současné mezinárodní scény, spojující západní malířskou tradici s východoasijskou.

Jongsuk Yoon se narodila v roce 1965 v jihokorejském Onyangu a v roce 1995 se přemístila do Evropy. Zde studovala na  Akademiích umění v Münsteru 1996 a Düsseldorfu v létech 1997 – 2001. Studijní období zakončila magisterským titulem v Londýně, kde působila v rozmezí let 2004 – 2005 na Chelsea College of Art.

Má za sebou řadu výstav a intervencí jak v Evropě a Americe, tak i Asii a její dílo je zastoupeno v mnoha soukromých sbírkách, stejně jako muzeích a institucích. V roce 2000 byla stipendistkou tvůrčího programu DAAD v Berlíně a v roce 2019 obdržela rezidenční pobyt v SoArt Millstättersee v rakouském Spittal an der Drau.

Základem tvorby Jongsuk Yoon je jak asijská, tak i evropská tradice. Vedle asijské tušové malby a jeskynních maleb mělo na její dílo důležitý vliv setkání s významným malířem německého expresionismu 20. století Ernstem Ludwigem Kirchnerem, pro jehož malbu bylo typické především dynamické vyjádření vnitřní emoce, místo aby věnoval hlavní pozornost vnějším rysům objektů a krajin. 

Práce Jongsuk je celá o „cestě“ – procesu – ne o reprodukci. Sama své obrazy popisuje jako „krajiny mysli“ – vnitřní krajiny, v nichž se barva a tvar, povrch a gesta překrývají a splývají v poetické vyprávění. Krajina zde není chápána primárně jako reprezentace, nýbrž se jedná o určité vyjádření duševního rozpoložení. Tedy zachovává věrnost emocím, tak typickým pro asijskou malbu, která je upřednostňuje před věrností realitě, což byl naopak dlouho základní princip evropské krajinomalby.

Tvorba každého díla Jongsuk je jako dialog mezi ní a obrazem. Nápady a myšlenky jsou formulovány při práci, pracuje spontánně a záměrně bez plánu. Spoustu času tráví hledáním a přemýšlením, dokud nezíská představu o tom, co obraz potřebuje. Typickým je pro její tvorbu fyzický malířský projev, kdy autorka aplikuje na plátno v hustých vrstvách olejové barvy, které postupně vrství, přemalovává nebo naopak již nanesenou barvu stírá. Stopy změn zůstávají viditelné a stávají se součástí obrazu, který tak absorbuje vrstvy barev, času a malířského procesu podporovaného silným gestem a přesným nastavením.

Nutné je zmínit rok 2012  kdy Jongsuk vytvořila cyklus obrazů nazvaný Krajiny duše a mysli. Jedná se o díla  představující důležitý krok v její práci. Obrazy, adekvátně vystihující náladu a charakter jejího stylu malby. I když jde o díla spíše menší nebo střední velikosti, vyzařuje z nich monumentalita a odhodlání, které přesahuje její dřívější díla. Možné je připomenout například několik děl s názvem Kumgang (2020), v nichž vytvořila mimořádné mistrovské kompozice na téměř tři krát čtyři metry velká plátna.  Autorka postupem času zvětšuje formát a začíná se věnovat rovněž nástěnné malbě

Je nám velkou ctí, že můžeme premiérově představit právě v českobudějovickém Domě umění pozoruhodné dílo Jongsuk Yoon vyznačující se silnou emocionální výpovědí, poetickou lehkostí a malířskou přesvědčivostí. Výstava October Sky nabízí komorní výběr děl z posledního období, které doplňují práce na papíře, vytvořené speciálně pro tuto příležitost. Obrazy pomíjivé přítomnosti, kde se mentální a skutečné krajiny trvale a neoddělitelně prolínají.