Přednáškové cykly VU3V letní semestr 2020

Letní  semestr přednášek zahajujeme v úterý 4. února v 8,30 h. 

v sále Jihočeského muzea, Dukelská 1 České Budějovice 

Přednášky se budou konat vždy v úterý v termínech :

únor 4. a 18.

březen 3.; 17.; 31.

duben 14.

Registrace účastníků a platba kurzovného proběhne 4. 2. od 8,30h.

Přihlášky se vyplňují až při první přednášce.

Kurzovné na jeden přednáškový cyklus je 420,- Kč

Program zahájení přednáškového cyklu: 

8,30 Registrace do přednáškového cyklu "RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ"

9,00 Slavnostní předání Osvědčení o absolvování přednáškového cyklu

9,20 Zahájení 1. přednášky "RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ"

11,00 Registrace do přednáškového cyklu "ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI"

11,30 Zahájení 1. přednášky "ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI"

1. RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ od 9,30h.

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Osnova přednášek:

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

2. ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI I. od 11 h. 

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

Vedoucí lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Lektoři: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova přednášek 

1. Češi, národ, stát

2. Společnost a křesťanství

3. Velmoži, knížata, králové

4. Stříbro a moc

5. Český král a římský panovník

6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Přihlásit se a rezervovat si místo můžete pomocí formuláře níže

REZERVACE MÍSTA NA PŘEDNÁŠKÁCH VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU