10. 6. Pozvánka na vycházku s Karlem z Plástovic
přes Pašice do Zlivi

Vážení a milí příznivci pondělních vycházek.

Zvu Vás na známou  jarní vycházku 

Z Plástovic - kolem rybníka Volešek - přes Pašice - do Zlivi.

Náhled

https://mapy.cz/s/jenulubapa

sděluje  délku  6,5 kmdobu chůze asi  1 a 3/4 hodiny,  a že  půjdeme po rovině ...

Zdejší názvosloví nám napovídá, že se projdeme místy s významně zachovalou jihočeskou vesnickou lidovou architekturou  

a také, že  do těchto míst Karel Klostermann zasadil děj svého románu "Mlhy na Blatech" ...

Sejdeme se na autobusovém nádraží v Mercury v 9:40.

Autobus  ČSAD AUTOBUSY ČB, a.s.,  linky č. 38071024 (České Budějovice - Vodňany)  odjíždí  z nástupiště č. 24  v 9:55. 

Koupíme si jízdenku do:   Sedlec, Plástovice, rozcestí ... (20 km, už leží mimo pásmo IDOS JčK).

Kdo by chtěl přistoupit cestou, tak ... pouze U Zelené ratolesti v 10:00 ... 

Vystoupíme na rozcestí u Plástovic ... v 10:18.

Projdeme Plástovice, prohlédneme si zajímavou náves a vydáme se kolem rybníka Volešek po krásné místní silničce do Pašic. 

V obou vesnicích se nacházejí příklady staveb tzv. selského baroka. 

Z Pašic půjdeme nejprve po bohužel nepříliš pěkné cestě k silnici 3. třídy, ta nás pak přivede do Zlivi.

Plán vycházky jsem postavil na odjezd osobním vlakem Českých drah č. 8011  (Strakonice - České Budějovice), který odjíždí z nádraží ve Zlivi v 12:40 ... (příjezd do ČB v 12:55).

Na 6,5 km máme tedy 2 a 1/4 hodiny čistého času.

V případě zájmu lze využít i spěšný vlak Českých drah č. 1991 s odjezdem v 13:27 (příjezd do ČB v 13:41). 

Doporučuji každému z nás zakoupení jízdenky předem, variantu "na všechny spoje ČD", a to buď v pokladně Hlavního nádraží, nebo přes internet. 

Předejdeme tím časovému stresu v závěru.

Těším se na Vaši účast.


Karel