18. 3.  Pozvánka na pondělní kondiční vycházku
Z Radonic do Líšnice

Vážení a milí příznivci pondělních dopoledních vycházek.

Zveme Vás na pohodovou vycházku ... 

... z Radonic - do Líšnice. 

Náhled 

https://mapy.cz/s/judapabazu

nám sděluje délku:  6 km,   odhad doby chůze: 1 hodinu 40 minut,   a že   trasa je převážně klesající: sestoupíme asi o 120 m ... 

Sejdeme se v Mercury,  na autobusovém nádraží,   v 9:05. 

Autobus linky č. 320 1187  (Č.B. - Dolní Bukovsko) ... odjíždí ze stanoviště č. 18   v 9:15.

Jízdenku si koupíme do zastávky  Radonice.

Kdo by chtěl přistoupit cestou, tak je možné:  ČB, Mariánské náměstí ... 9:22,  ČB, Pražská - Obchodní zóna (naproti UNI HOBBY, u plechového plotu) ... 9:26, případně i "Okružní - rozcestí" ... 9:29.

Vystoupíme v Radonicích ...  v 9:54.

Po vystoupení z autobusu se po přečtení informační tabule seznáméme se zajímavou historií i současností této malé obce. Přejdeme silnici a po 100 m se vydáme postranní ulicí směrem na západ. 

Vyjdeme mírným stoupáním k lesu a poté k vyvýšenému místu s dřevěnou rozhlednou a odpočinkovým místem.

Budeme-li mít štěstí, otevře se nám zajímavý, téměř půlkruhový výhled na východ, do Třeboňské pánve.

Odtud už budeme prakticky stále klesat. Na okraji lesa spatříme vybudovaný rybník, který bude určitě brzy napuštěn vodou.

Asfaltová cesta naší trasy bude stále sledovat tok Líšnického potoka. Lesní úsek je asi 2,5 km dlouhý, les je tu skutečně zajímavý, turisticky vděčný. Projdeme kolem dvou odpočinkových míst. 

Po vyjití z lesa se nám otevře krásná, mírně zvlněná krajina s pastvinami pro hovězí dobytek. 

Při průzkumu trasy v konci února pobíhala kolem celé řady krav jejich telátka. Byla tak hbitá a dovádivá, úžasný zážitek ...

Chov dobytka má však i svou stinnou stránku ... kolem dvora Němčice je cesta zablácená provozem zemědělské techniky. 

Sejdeme do Líšnice. Zajímavá vesnička. Jako všude: některé domy pěkně a citlivě opravené, ale projdeme i kolem nepříliš podařené rekonstrukce. 

Uvidíme krásný domovní štít s volutami, který už dlouho čeká na svoji záchranu. A dočká se, protože uvidíme, že vlastník začal s rekonstrukcí správně: objekt má novou krytinu. 

Na návsi spatříme pozoruhodnou občanskou vybavenost, která svědčí o skutečné pospolitosti zdejších obyvatel ... 

Zde je i autobusová zastávka, cíl naší cesty za poznáním této odlehlejší lokality. 

Nám známý autobus přijede z Týna nad Vltavou, do ČB odjíždí v 12:44. 

Pokračuje známými zastávkami: Poněšice, Hluboká - Zámostí, Hluboká, "rozcestí k ZOO". V ČB zastavuje: U Výměníku, U Parku, U Zelené ratolesti ... Do Mercury dorazí ve 13:34 ... 

Na trasu dlouhou 6 km budeme mít 2 hodiny a 20 minut času. 

Upozorňujeme, že půjdeme "přes poledne", bez možnosti koupit si občerstvení ... Jídlo a pití je tedy nutné si vzít s sebou. 

Přesto věříme, že se bude vycházka líbit. 

Těšíme se ...

Růženka Gazdová a Dáša Vodičková