5. 2.  PO Pozvánka na vycházku z Lišova do Štěpánovic

Vážení příznivci pondělních vycházek.

Srdečně Vás zveme na zimní procházku po trase ...

Lišov - Hvozdec - Štěpánovice.

Náhled

https://mapy.cz/s/cocazenela

nám sděluje, že ujdeme vzdálenost 6,3 km, předpokládá dobu chůze 1 a 3/4 hodiny, také, že v prvním kilometru vystoupáme asi 30 m, poté už mírným klesáním sestoupíme o 67 m. 

Sejdeme se na autobusovém nádraží v Mercury, v 10:35.

Autobus linky č. 340 313 20 (ČB - Třeboň) ... odjíždí ze stanoviště č. 26 v 10:45.

Jízdenku si koupíme do ... Lišov - náměstí.

Kdo by chtěl přistoupit, je možné:  Madeta (10:48), Nové Vráto - Okružní (10:50),

vystoupíme v Lišově, na náměstí,  ... v 11:04.

Odtud půjdeme po zpevněné, modře značené turistické cestě ... po prvním kilometru musíme projít staveništěm rozestavěného obchvatu Lišova a Štěpánovic. Turistická cesta zde stále ještě zůstává v provozu s upozorněním "na vlastní nebezpečí", tzn., že každý účastník bude dbát našich pokynů: budeme se v úseku asi 100 m pohybovat obezřetně a opatrně ( cesta zde bude určitě více zablácená ! ) ...

Po projití staveništěm přijdeme ke Kapli Panny Marie Lurdské. Tady překonáme nejvyšší místo naší trasy, odtud už jen velmi mírné klesání, až do cíle vycházky ...

Budeme pokračovat "po modré", až na rozcestí turistických cest. Zde na chvíli opustíme zpevněnou cestu a vydáme se "po žluté" lesem. Chůze tímto lesem (asi 500 m) bude pro Vás zajímavým zážitkem, žlutě značená pěšina se tu klikatí mezi stromy, bude třeba opatrnosti (kořeny).  Po vyjití z lesa přejdeme po louce a přijdeme ke křižovatce silnic. Opustíme turistické značení a vydáme se po místní silničce s minimálním provozem do obce Hvozdec. Tato malá obec je zajímavá charakterem zástavby. Kdybychom pozorovali obec z výšky, zjistili bychom, že ulice tvoří vnitřní okruh, uprostřed je rybníček ... Tomuto uspořádání zástavby se v odborných kruzích říká "okrouhlice" ... podobně uspořádaných obcí není v České republice mnoho ...

Po 300 m odbočíme z okružní obecní komunikace vlevo a vydáme se velmi pěknou, nedávno upravenou zpevněnou cestou, do Štěpánovic.  Na okraji lesa se na chvilku zastavíme v zajímavě upraveném dřevěném altánu vyzdobeném znaky nejbližších obcí (pravděpodobně se na jeho výstavbě společně podílely). Z cesty jsou zajímavé výhledy na nepatrně zvlněnou krajinu spadající do Třeboňské pánve. Štěpánovice nás přivítají svou upraveností. Projdeme kolem "Návesního rybníka", po značeném přechodu pro chodce s opatrností přejdeme velmi frekventovanou silnici I. třídy (ČB - JH). Zde je cíl naší cesty, motorest, kde se shromáždíme k odpočinku a občerstvení ... Místa k posezení je tu dost, na výběr budou 3 jídla, a ceny příznivé. 

Odtud odjíždějí autobusy do ČB takto:

14:16 ... (Dačice - ČB) ... příjezd do Mercury v 14:45,

14:30 ... (Třeboň - ČB) ... příjezd do Mercury v 14:55,

14:57 ... (Třeboň - Rudolfov, kostel - ČB) ... příjezd do Mercury v 15:33.

Reálnost trasy byla prozkoumána.

Převážně po zpevněném povrchu ... V úvodu lze ale očekávat, že zpevněná cesta bude kvůli provozu staveniště zablácená. 

Poté úsek lesem po lesní pěšině (kořeny). 

Druhá polovina po místní silničce, po okružní ulici obcí Hvozdec, v závěru pěkná zpevněná, klidná cesta do Štěpánovic.

Na 6,3 km máme 3 hodiny času, proto se počítá s návštěvou motorestu ...

Věříme, že se Vám nová trasa zalíbí ...

Těšíme se ...

Růženka Gazdová a Dáša Vodičková